ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 93 ทอง 5  
9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91 ทอง 12  
16 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 91 ทอง 12  
17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 91 ทอง 12  
18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 90 ทอง 18  
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 78 เงิน 23  
28 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 78 เงิน 23  
29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 23  
30 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 23  
31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78 เงิน 23  
32 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 78 เงิน 23  
33 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78 เงิน 23  
34 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 69 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 68 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 68 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 37  
44 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68 ทองแดง 37  
45 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 68 ทองแดง 37  
46 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. ลพบุรี 68 ทองแดง 37  
47 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 68 ทองแดง 37  
48 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 67 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 67 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 67 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน