ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75 เงิน 9  
15 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 75 เงิน 9  
16 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 9  
17 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 65 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 17  
27 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 65 ทองแดง 17  
28 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 65 ทองแดง 17  
29 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 65 ทองแดง 17  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 65 ทองแดง 17  
31 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 17  
32 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 65 ทองแดง 17  
33 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 55 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 55 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 55 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน