ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 626
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 95.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. ราชบุรี 90.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 90.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 90.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 87.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 86.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 86.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 85.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. สระแก้ว 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา สพม. สระแก้ว 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สมุทรปราการ 81.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 80.70 ทอง 34  
35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. ชลบุรี ระยอง 79.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 79.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 78.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 76.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 75.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.10 เงิน 45  
46 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 72.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 71.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 70.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 64.20 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน