ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. ลพบุรี 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. นครปฐม 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 86.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 86.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สมุทรปราการ 86.40 ทอง 10  
14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. นครปฐม 86.40 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 86.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 76.20 เงิน 21  
24 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. ราชบุรี 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เพชรบุรี 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.80 เงิน 28  
31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75.80 เงิน 28  
32 โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75.80 เงิน 28  
33 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 75.80 เงิน 28  
34 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 75.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 75.60 เงิน 34  
37 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.60 เงิน 34  
38 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. ราชบุรี 75.60 เงิน 34  
39 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 75.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.40 เงิน 39  
41 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. สระแก้ว 75.40 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75.40 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75.20 เงิน 43  
46 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 65.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 65.40 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน