ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) สพม. นครปฐม 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. นครปฐม 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. ปทุมธานี 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 88.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. ชลบุรี ระยอง 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 81.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. ราชบุรี 81.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 79.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 76.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 75.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 75.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 75.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 73.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. กาญจนบุรี 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 72 เงิน 28  
31 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. สมุทรปราการ 72 เงิน 28  
32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 71.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 70.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 69.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 68.67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว 68.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 67.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 66.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 63.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 61.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 61.67 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 60.67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี - -  
52 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี - -  
53 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน