ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. ราชบุรี 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. ชลบุรี ระยอง 84.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 78.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 78.33 เงิน 14  
17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 78.33 เงิน 14  
18 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 77.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพม. ปทุมธานี 77.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. สุพรรณบุรี 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 73.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 73.33 เงิน 29  
32 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 73.33 เงิน 29  
33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 73.33 เงิน 29  
34 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 72.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนสุริยวงศ์ สพม. ราชบุรี 72.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 72.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 71.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 70.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 68.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 68.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 67.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 66.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. นครปฐม 65.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 64 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 62.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 61.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี - -  
52 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท - -  
53 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน