ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอรวินวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 88.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. นนทบุรี 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. ปทุมธานี 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. ราชบุรี 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 86.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 85.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 83.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) สพม. นครปฐม 83.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 83.33 ทอง 28  
31 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนพวงคราม สพม. สระแก้ว 81.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 80.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 78.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78.67 เงิน 38  
40 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 77.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. สระบุรี 76.67 เงิน 42  
44 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  
45 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน