ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 88.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 87.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 87.60 ทอง 16  
20 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. ราชบุรี 87.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เพชรบุรี 87.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 87.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบางบาล สพม. พระนครศรีอยุธยา 87.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 86.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 86.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 85.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. ลพบุรี 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 84.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 84.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 84.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 83.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 83.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. ฉะเชิงเทรา 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เพชรบุรี 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 82.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. ชลบุรี ระยอง 80.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. สระแก้ว 79.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 58 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน