ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สพม. ชลบุรี ระยอง 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 สพม. ปทุมธานี 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สพม. สุพรรณบุรี 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. สระแก้ว 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. กาญจนบุรี 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 79 เงิน 30  
34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 30  
35 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. ราชบุรี 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 35  
37 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 35  
38 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. ฉะเชิงเทรา 78 เงิน 35  
39 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 78 เงิน 35  
40 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เพชรบุรี 78 เงิน 35  
41 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78 เงิน 35  
42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 35  
43 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 77 เงิน 43  
45 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. ราชบุรี 77 เงิน 43  
46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 77 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เพชรบุรี 77 เงิน 43  
48 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 77 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน