ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. สระแก้ว 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 89.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 85.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 75.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. พระนครศรีอยุธยา 75.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75 เงิน 22  
26 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 22  
27 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 75 เงิน 22  
28 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม. ราชบุรี 74.80 เงิน 28  
31 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 74.80 เงิน 28  
32 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 74.80 เงิน 28  
33 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.80 เงิน 28  
34 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 74.80 เงิน 28  
35 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 74.80 เงิน 28  
36 โรงเรียนดาราจรัส สพม. ฉะเชิงเทรา 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 74.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.60 เงิน 36  
39 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 74.60 เงิน 36  
40 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. ราชบุรี 74.60 เงิน 36  
41 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 74.60 เงิน 36  
42 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 74.60 เงิน 36  
43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 74.60 เงิน 36  
44 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 74.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สระบุรี 74.40 เงิน 44  
46 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74.40 เงิน 44  
47 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. นครปฐม 74.40 เงิน 44  
48 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 74.40 เงิน 44  
49 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 74.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน