ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 83.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราจรัส สพม. ฉะเชิงเทรา 77.10 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 77.10 เงิน 4  
6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 76.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. ราชบุรี 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 73.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. นครปฐม 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 73.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.40 เงิน 13  
15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.40 เงิน 13  
16 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 72.90 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เพชรบุรี 72.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 72.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 71.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 71.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 71.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. กาญจนบุรี 70.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 69.70 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 69.10 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. ราชบุรี 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 68.90 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. กาญจนบุรี 68.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 68.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 68.60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 68.10 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 67.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 67.70 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 67.60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 67.30 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. ลพบุรี 67.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. สระแก้ว 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66.10 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 64.90 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 64.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63.70 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 63.30 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 62.30 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 62.10 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 62.10 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 61.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 61.10 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. นครปฐม 60.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 60.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 60.20 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน