ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. นครปฐม 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน