ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนแสนสุข สพม. ชลบุรี ระยอง 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 16  
21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 16  
22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 83 ทอง 16  
23 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 16  
24 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83 ทอง 16  
25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 83 ทอง 16  
26 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83 ทอง 16  
27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 83 ทอง 16  
28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. สระแก้ว 78 เงิน 28  
32 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 28  
33 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 78 เงิน 28  
34 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78 เงิน 28  
35 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 76 เงิน 35  
39 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 76 เงิน 35  
40 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 76 เงิน 35  
41 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 74 เงิน 41  
43 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 74 เงิน 41  
44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สุพรรณบุรี 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 72 เงิน 44  
46 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72 เงิน 44  
47 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 71 เงิน 47  
49 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 71 เงิน 47  
50 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 71 เงิน 47  
51 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 71 เงิน 47  
52 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. กาญจนบุรี 71 เงิน 47  
53 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน