ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 18  
21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 83 ทอง 18  
22 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สมุทรปราการ 83 ทอง 18  
23 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83 ทอง 18  
24 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 83 ทอง 18  
25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 83 ทอง 18  
26 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 83 ทอง 18  
27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78 เงิน 30  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. นนทบุรี 78 เงิน 30  
35 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. ราชบุรี 77 เงิน 35  
38 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77 เงิน 35  
39 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77 เงิน 35  
40 โรงเรียนหมอนทองวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 77 เงิน 35  
41 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 42  
44 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. สระบุรี 74 เงิน 44  
47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 44  
48 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 73 เงิน 48  
50 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73 เงิน 48  
51 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 48  
52 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 72 เงิน 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน