ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. ชลบุรี ระยอง 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. กาญจนบุรี 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เพชรบุรี 70 เงิน 30  
32 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 69 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. ลพบุรี 69 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 68 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม. นครปฐม 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 66 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. ปทุมธานี 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. ราชบุรี 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 62 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 61 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี สพม. สระบุรี 61 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนท้ายหาด สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน