ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. ปทุมธานี 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 79 เงิน 27  
30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77 เงิน 33  
36 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76 เงิน 36  
38 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 36  
39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 42  
44 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 74 เงิน 42  
45 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 73 เงิน 45  
47 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73 เงิน 45  
48 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน