ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 6  
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 92 ทอง 6  
12 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 6  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. ฉะเชิงเทรา 92 ทอง 6  
14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 6  
15 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90 ทอง 15  
20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 90 ทอง 15  
21 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพม. ลพบุรี 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 71 เงิน 37  
39 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 70 เงิน 39  
41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70 เงิน 39  
42 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 70 เงิน 39  
43 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 70 เงิน 39  
44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 61 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน