ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 91 ทอง 9  
14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 91 ทอง 9  
15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง 9  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 91 ทอง 9  
17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 23  
26 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 79 เงิน 23  
27 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 79 เงิน 23  
28 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79 เงิน 23  
29 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 78 เงิน 29  
32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 78 เงิน 29  
33 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 78 เงิน 29  
34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 29  
35 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เพชรบุรี 78 เงิน 29  
36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 29  
37 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78 เงิน 29  
38 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78 เงิน 29  
39 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 78 เงิน 29  
40 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 78 เงิน 29  
41 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 78 เงิน 29  
42 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. สระบุรี 69 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 69 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 69 ทองแดง 43  
49 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. ลพบุรี 69 ทองแดง 43  
50 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 68 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 68 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 68 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน