ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนนาหลวง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 87 ทอง 11  
17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 87 ทอง 11  
18 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87 ทอง 11  
19 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87 ทอง 11  
20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 87 ทอง 11  
21 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87 ทอง 11  
22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87 ทอง 11  
23 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 87 ทอง 11  
24 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 87 ทอง 11  
25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 87 ทอง 11  
26 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 26  
30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86 ทอง 26  
31 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 86 ทอง 26  
32 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 86 ทอง 26  
33 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 86 ทอง 26  
34 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 26  
35 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 86 ทอง 26  
36 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 26  
37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 86 ทอง 26  
38 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86 ทอง 26  
39 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 26  
40 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 86 ทอง 26  
41 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86 ทอง 26  
42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 26  
43 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 86 ทอง 26  
44 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 86 ทอง 26  
45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 26  
46 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73 เงิน 52  
53 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน