ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. ปทุมธานี 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91 ทอง 14  
17 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. ราชบุรี 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. สระแก้ว 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 90 ทอง 17  
24 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 90 ทอง 17  
25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 90 ทอง 17  
26 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. นครปฐม 90 ทอง 17  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เพชรบุรี 90 ทอง 17  
28 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 90 ทอง 17  
29 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
30 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 90 ทอง 17  
31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 17  
32 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90 ทอง 17  
33 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 90 ทอง 17  
34 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 90 ทอง 17  
35 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง 17  
36 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 90 ทอง 17  
37 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 90 ทอง 17  
38 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพม. ปทุมธานี 90 ทอง 17  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90 ทอง 17  
40 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 90 ทอง 17  
41 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 17  
42 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 90 ทอง 17  
43 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 90 ทอง 17  
44 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. สระแก้ว 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 44  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 44  
49 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 44  
50 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 44  
51 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. สระบุรี 78 เงิน 44  
52 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 78 เงิน 44  
53 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. ลพบุรี 78 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน