ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 82.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. ชลบุรี ระยอง 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษานารี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 76.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. ชลบุรี ระยอง 75.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 75.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. ฉะเชิงเทรา 71.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. กาญจนบุรี 71.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 70.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 68.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 66.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.60 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 65.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 65.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 63.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 63.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 63.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 62.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 61.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 61.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 60.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60.40 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 58.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 58.40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 56.80 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 55.60 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 52.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 52.60 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 51.60 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 50.80 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 50.80 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 47.80 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 45.80 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 34.40 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 27 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน