ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 82.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. ราชบุรี 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนท้ายหาด สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. สระแก้ว 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. ลพบุรี 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม. จันทบุรี ตราด 74.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 74.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 73.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 72.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 71.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 71.20 เงิน 36  
38 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 66.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน