ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 80.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 74.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 28  
31 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. ฉะเชิงเทรา 71.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 71.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 71.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 71.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 71.20 เงิน 39  
41 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 70.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 70.80 เงิน 42  
44 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 69.40 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 69 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 68.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 68.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สพม. นนทบุรี 68.60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 68.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 68.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 67.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เพชรบุรี 67 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน