ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 93.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 87.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 74.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 72.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. พระนครศรีอยุธยา 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 68.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 67.40 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. ลพบุรี 67.40 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67.40 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. นครปฐม 67.40 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 67.40 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 67.40 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เพชรบุรี 67.40 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 66.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 66.20 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 66.20 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 65.20 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 65.20 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.20 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.20 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 64.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 63.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพม. ปทุมธานี 62.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. ราชบุรี 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 61.10 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 60.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 58.20 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 57 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 56 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 56 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. จันทบุรี ตราด 56 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 54.60 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน