ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 75.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 75.20 เงิน 9  
11 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 74.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 72.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 69.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 69.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 68.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 67.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 66.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 66.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 65.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สมุทรปราการ 65.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 65.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 64.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64.80 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 64.80 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 64.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 64.60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 64.60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 64.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 63.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 63.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. นครปฐม 63.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 63.60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 63.60 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 63.60 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 63.20 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 63.20 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 63.20 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 63.20 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 63 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 62.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 61.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 61.20 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน