ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 87.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 76.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 76.60 เงิน 9  
11 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 75.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. นครปฐม 72.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. สระบุรี 72.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 71.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. จันทบุรี ตราด 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 68.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 67.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 66.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 66.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 66.60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 66.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 66.40 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 66.40 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 66.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 65.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 65.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 65.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65.60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 65.60 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 65.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 65.40 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 65.40 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 65.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 64.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. สระบุรี 64.80 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 64.80 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 64.80 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 64.60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 64.60 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. นครปฐม 64.60 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 64.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 63.60 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน