ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.42 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 83.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 83.46 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 80.08 ทอง 6  
7 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 74.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 73.83 เงิน 10  
12 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 71.42 เงิน 12  
13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. ราชบุรี 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 55 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 52 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 52 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 51 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 49 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 49 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. สระแก้ว 48 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 47 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 47 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 46 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 45 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 45 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 44 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 44 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 43 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 43 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 39 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 38 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 37 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 36 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 36 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 26 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 20 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน