ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 98 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. กาญจนบุรี 98 ทอง 4  
7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 94 ทอง 7  
10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนนาหลวง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) สพม. สมุทรปราการ 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. กาญจนบุรี 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 72 เงิน 30  
32 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สระบุรี 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 66 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 62 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 62 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 58 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 56 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 56 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 56 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน