ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพม. สมุทรปราการ 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 39 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 33 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สพม. ลพบุรี 30 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 29 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพม. นครปฐม 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 25 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 21 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 19 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 19 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 18 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 18 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 17 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 17 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 16 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 15 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 14 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 13 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 12 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 12 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพม. ชลบุรี ระยอง 11 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 11 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 11 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 11 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 11 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 10 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 9 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 9 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 8 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 8 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 7 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 7 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 6 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 4 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 4 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. กาญจนบุรี 3 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 1 เข้าร่วม 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน