ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 84.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. นครปฐม 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 81.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 81.30 ทอง 15  
17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 79.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 78.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 78.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เพชรบุรี 76.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนศรีราชา สพม. ชลบุรี ระยอง 76.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 76.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 75.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 75.70 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 74.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 73.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 73.20 เงิน 36  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 72.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 71.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 70.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 42.20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน