ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. นครปฐม 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 79.20 เงิน 9  
11 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 78.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. ชลบุรี ระยอง 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 74.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. ชลบุรี ระยอง 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 71.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 71.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 71.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 70.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 70.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 69.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 69.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 69.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 69.20 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 68.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. กาญจนบุรี 68.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 68.20 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 67.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 67.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. ลพบุรี 64.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหอวัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 62.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 61.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. ชลบุรี ระยอง 60.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 53.40 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน