ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. ปทุมธานี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. ชลบุรี ระยอง 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 79 เงิน 21  
24 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. สมุทรปราการ 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 59 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 59 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 59 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 50 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 45 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 45 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 38 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. ปทุมธานี 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน