ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพม. ลพบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. นนทบุรี 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 94.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 94.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 94.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 94.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 93.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 93.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 93.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 93.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. สมุทรปราการ 93.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 93.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 93.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 93.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. ราชบุรี 93 ทอง 18  
19 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 93 ทอง 18  
20 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 92.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 92.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. จันทบุรี ตราด 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 76.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 75.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 75.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สมุทรปราการ 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 74.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 71.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. กาญจนบุรี 67.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67.60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 67.40 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. ชลบุรี ระยอง 66.80 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 66.80 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 66.80 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 65.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. สระบุรี 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 64.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 64.80 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน