ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) สพม. นครปฐม 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. ลพบุรี 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 91.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 89.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 88.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 86.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 84.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 83.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 83.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. กาญจนบุรี 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 82.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 81.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 81.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 81.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพม. ราชบุรี 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. กาญจนบุรี 78.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 78.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 76.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 74.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 73.67 เงิน 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 70.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 63.67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม - -  
52 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ - -  
53 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน