ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 90.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์ แมรี่ สพม. นนทบุรี 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 88.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 85.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนธัญบุรี สพม. ปทุมธานี 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. ลพบุรี 84.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 84.67 ทอง 22  
25 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 84.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 83.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 83.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 83.67 ทอง 26  
29 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. สระแก้ว 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. สระแก้ว 82.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. กาญจนบุรี 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สุพรรณบุรี 79.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 79.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 78.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 78.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนพระวรสาร สพม. ลพบุรี 76.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพม. สุพรรณบุรี 75.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนวังตาลวิทยา สพม. ราชบุรี 74.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 74.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 73.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73 เงิน 46  
49 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 72.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 69.33 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน