ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. ชลบุรี ระยอง 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. ราชบุรี 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 77.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. ลพบุรี 76.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สมุทรปราการ 76.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. สุพรรณบุรี 75.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 68.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. นครปฐม 68.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. สระแก้ว 66.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 66.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 64.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. ราชบุรี 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" สพม. สระบุรี 63.60 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน