ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 82.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 82.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. ชลบุรี ระยอง 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. นนทบุรี 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 78.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. กาญจนบุรี 78.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. ชลบุรี ระยอง 77.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. พระนครศรีอยุธยา 77.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 76.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 75.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 75.40 เงิน 24  
27 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. ลพบุรี 74.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 74.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 73.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 73.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 71.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. สระแก้ว - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน