ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เพชรบุรี 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สพม. นนทบุรี 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 79.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 79.20 เงิน 11  
13 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. นนทบุรี 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. นครปฐม 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. ชลบุรี ระยอง 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. นครปฐม 75.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. ลพบุรี 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. ปทุมธานี 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 73.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. ลพบุรี 73.60 เงิน 24  
26 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 71.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 68.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอันนาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 67.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน