ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. สมุทรปราการ 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. ราชบุรี 88.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 87.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 87.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 87.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 84.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 84.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 84.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 83.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 79.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 78.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 78.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 77.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 77.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 76.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 72.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 71.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 71.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 71.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 71.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 68.20 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 66.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. ฉะเชิงเทรา 66.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 66.40 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน