ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพม. พระนครศรีอยุธยา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. สมุทรปราการ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. นครปฐม 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. สระแก้ว 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. ลพบุรี 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. นครปฐม 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. ราชบุรี 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. ชลบุรี ระยอง 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. ราชบุรี 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 72.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สระบุรี 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 71.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. ปทุมธานี 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. ปทุมธานี 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. นนทบุรี 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 63 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน