ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. นนทบุรี 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. กาญจนบุรี 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สระบุรี 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. พระนครศรีอยุธยา 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. ฉะเชิงเทรา 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 81.20 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน