ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม. นนทบุรี 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 82.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สระบุรี 76.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 73.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.66 เงิน 13  
15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 56.66 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 55.66 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน