ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. ปทุมธานี 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. สระแก้ว 75.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 74.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 73.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. กาญจนบุรี 70.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สมุทรปราการ 70.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. นนทบุรี 70.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 70.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 68.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. นครปฐม 68.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 67.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เพชรบุรี 66.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. จันทบุรี ตราด 66.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 66.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 66.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 65.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. ลพบุรี 65.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 64.40 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 63.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 62.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนฮกเฮง สพม. ราชบุรี 61.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 60.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน