ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 85.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. ฉะเชิงเทรา 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคงคาราม สพม. เพชรบุรี 82.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. สุพรรณบุรี 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. นนทบุรี 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 79.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. ลพบุรี 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 78.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 78.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 77.20 เงิน 23  
25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. ลพบุรี 77.20 เงิน 23  
26 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 75.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 75.20 เงิน 28  
30 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. สระแก้ว 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนแก่งคอย สพม. สระบุรี 73.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 72.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 71.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 62.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน