ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. นครปฐม 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. สระบุรี 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. ปทุมธานี 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. นครปฐม 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนอู่ทอง สพม. สุพรรณบุรี 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. ราชบุรี 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 74.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 73.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 73.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สมุทรปราการ 72.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. สระแก้ว 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 71.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. ฉะเชิงเทรา 70.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 70.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 70.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม. สระบุรี 70.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 70 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน