ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 90.53 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 87.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. ลพบุรี 85.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.15 ทอง 5  
6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 84.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 83.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 82.95 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 82.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 82.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 82.43 ทอง 14  
15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 82.03 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81.55 ทอง 16  
17 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 81.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 81.08 ทอง 18  
19 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. นนทบุรี 80.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 80.65 ทอง 20  
21 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. นครปฐม 80.65 ทอง 20  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. สระแก้ว 80.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 80.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. ราชบุรี 77.95 เงิน 25  
26 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77.90 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชดำริ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สระบุรี 75.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 74.55 เงิน 30  
31 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. กาญจนบุรี 72.55 เงิน 31  
32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 71.93 เงิน 32  
33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สระบุรี 68.95 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 67.85 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 65.08 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สุพรรณบุรี - -  
40 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน