ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เพชรบุรี 92.42 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. นครปฐม 91.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 91.74 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 91.03 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 90.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 90.54 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. สระแก้ว 89.96 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 89.51 ทอง 9  
10 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 89.06 ทอง 10  
11 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 88.54 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 88.42 ทอง 13  
14 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 88.26 ทอง 14  
15 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 88.13 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม. นนทบุรี 87.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 87.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. ราชบุรี 87.73 ทอง 18  
19 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 87.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 87.46 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.08 ทอง 22  
23 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 87.05 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 86.81 ทอง 24  
25 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 86.73 ทอง 25  
26 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. นนทบุรี 86.55 ทอง 26  
27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 86.37 ทอง 27  
28 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 86.29 ทอง 28  
29 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 86.29 ทอง 28  
30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. สระบุรี 86.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เพชรบุรี 86.04 ทอง 31  
32 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 84.88 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 84.71 ทอง 33  
34 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. กาญจนบุรี 84.57 ทอง 34  
35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. นครปฐม 84.46 ทอง 35  
36 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. ปทุมธานี 83.98 ทอง 36  
37 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 83.24 ทอง 37  
38 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 82.83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 81.76 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. ฉะเชิงเทรา 81.71 ทอง 40  
41 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 81.10 ทอง 41  
42 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 79.59 เงิน 42  
43 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 77.56 เงิน 43  
44 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 74.30 เงิน 44  
45 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 50.25 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. พระนครศรีอยุธยา 40.56 เข้าร่วม 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน