ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. ลพบุรี 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. จันทบุรี ตราด 80.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. นนทบุรี 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 77.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 75.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. กาญจนบุรี 72.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. ลพบุรี 72.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปทุมธานี 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เพชรบุรี 71.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เพชรบุรี 70.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สมุทรปราการ 68.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว 68.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. พระนครศรีอยุธยา 67.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพานทอง สพม. ชลบุรี ระยอง 67.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 66.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. ปทุมธานี 64.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 63.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 56.40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 53.80 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 53.20 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน