ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. ฉะเชิงเทรา 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สมุทรปราการ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. ชลบุรี ระยอง 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. นครปฐม 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบางปะหัน สพม. พระนครศรีอยุธยา 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 79 เงิน 9  
13 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. ราชบุรี 79 เงิน 9  
14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 79 เงิน 9  
15 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 79 เงิน 9  
16 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 79 เงิน 9  
17 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. นครปฐม 69 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. จันทบุรี ตราด 69 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนตาพระยา สพม. สระแก้ว 69 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 69 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 69 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. ลพบุรี 69 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สพม. สระแก้ว 69 ทองแดง 17  
27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. ฉะเชิงเทรา 69 ทองแดง 17  
28 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. นนทบุรี 69 ทองแดง 17  
29 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. ชลบุรี ระยอง 69 ทองแดง 17  
30 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 17  
31 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. ราชบุรี 55 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. ลพบุรี 55 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 55 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 55 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพม. นนทบุรี 55 เข้าร่วม 31  
37 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 55 เข้าร่วม 31  
38 โรงเรียนราชินี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 55 เข้าร่วม 31  
39 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 55 เข้าร่วม 31  
40 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 55 เข้าร่วม 31  
41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 55 เข้าร่วม 31  
42 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพม. ชลบุรี ระยอง 55 เข้าร่วม 31  
43 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 55 เข้าร่วม 31  
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 55 เข้าร่วม 31  
45 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 55 เข้าร่วม 31  
46 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 55 เข้าร่วม 31  
47 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 55 เข้าร่วม 31  
48 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 55 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน