ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. นครปฐม 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. กาญจนบุรี 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. จันทบุรี ตราด 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เพชรบุรี 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. กาญจนบุรี 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. สุพรรณบุรี 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. สุพรรณบุรี 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. สระบุรี 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สระแก้ว 40 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 30 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. ลพบุรี 30 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนประชามงคล สพม. กาญจนบุรี 30 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 30 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 30 เข้าร่วม 21  
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. นนทบุรี 20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สมุทรปราการ 20 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. ราชบุรี 10 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. นครปฐม 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. ลพบุรี 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนบางปะหัน สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. พระนครศรีอยุธยา 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. สระบุรี 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนราชินี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. สระแก้ว 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. ฉะเชิงเทรา 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. สุพรรณบุรี 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. ราชบุรี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน